Modafinil köpa utan recept

köpa modafinil sverige

Köp Modafinil tabletter online för behandling av sömnstörningar, sömnapné, narkolepsi, ADHD och överdriven sömnighet under dagtid. Det skrivs också ut för alla former av dagtrötthet där orsaken inte kunnat identifieras. Tester visar att Modafinil förbättrar mental skärpa, möjliggör optimal hjärnfunktion, och ökar energi för dessa människor. Många patienter vill köpa Modafinil receptfritt och slippa gå till läkaren. De hittar allt de behöver på nätet. Online-apotek har en del fördelar, bland annat absolut anonymitet, låga priser, rabatter och bonuskampanjer, snabb leverans.

Vad är Modafinil? (Provigil)

Modafinil är en klass av läkemedel som främjar en känsla av uppmärksamhet och vakenhet. Det klassificeras ibland som ett “smarta droger”. Modafinil är en nyare och en mer potent marknadsplats konkurrent i kategorin nootropa droger. Modafinil tabletter innehåller den aktiva substansen modafinil som tillhör en grupp läkemedel som kallas psykoanaleptika. Dessa läkemedel stimulerande på hjärnan. Tryck på bannern och ta reda på priset på Modafinil på vårt online-apotek.

kopa receptfritt

I Sverige skrivs preparatet ut till patienter som erhållit diagnosen narkolepsi eller idiopatisk hypersomni. Modafinil kan tas av vuxna som lider av narkolepsi som hjälp att hålla sig vaken. Det är främst studenter som vill få bra betyg, militärer som behöver vara vakna i långa perioder och äldre personer som vill fortsätta att hålla sig högpresterande. Narkolepsi är ett tillstånd som orsakar uttalad sömnighet under dagen och en tendens att plötsligt somna i olämpliga situationer (sömnattacker). Modafinil kan förbättra narkolepsi och minska sannolikheten att du får en sömnattack. Modafinil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Kan man köpa Modafinil receptfritt i Sverige?

Det är ingen hemlighet att man inte får köpa Modafinil utan recept i Sverige eller Norge. I dessa länder säljs Modafinil som koncentrations piller och är receptbelagt. Samtidigt tar man detta smarta droger i hela världen. Därför är det så viktigt att göra Modafinil mer tillgängligt för alla som behöver det. Du kan helt enkelt köpa Modafinil på nätet. Då slipper du gå till läkaren och sparar pengar och tid. Dessutom får du ett billigare pris på nätet.

Många farmakologiska företag började tillverka generiska Provigil, som är helt lagliga i Sverige på grund av att det originella patentet inte längre gäller. Sådana läkemedel har en liknande aktiv ingrediens och de kostar mycket mindre. Vill du veta var du kan köpa Modafinil på nätet till det bästa priset i Sverige? Då är den här artikeln för dig.

Tips: hur sparar man på läkemedel

Oavsett av vilket apotek du väljer sparar du från 20 till 90 procent pengar om du köper generiska läkemedel (som är ekvivalenta till originella läkemedel). Tala med din läkare som kan skriva ut billigare alternativ till originella läkemedel.

Vad kostar Modafinil?

Många människor är nyfikna på priset för Modafinil. Priset på Modafinil 200 mg kan variera sig mycket beroende på var man köper läkemedlet. Om du köper Modafinil på ett lokalt apotek betalar du mycket mer än vid köpet på online-apoteket. Priset på Modafinil beror också på om det är det originella eller generiska läkemedlet. Provigil Generisk kostar såklart bmindre (det är upp till 30% billigare exakt sagt). Trots det har det samma verkan som det dyra originella läkemedlet. Priset kan dessutom variera något mellan olika apotekskedjor. Pris per dos blir även lägre om större förpackningar väljs. Beställ Modafinil online i Sverige med diskret leverans.

Nu ska vi svara på den vanligaste frågan om hur mycket Modafinil kostar på nätet i Sverige. Fast priset på Modafinil 200 mg kan variera sig betalar man i genomsnitt ungefär 50 euro för en förpackning med 30 tabletter mot trötthet.

PaketPer pillerPris
200mg x 30 piller€1.64€49.10
200mg x 60 piller€1.19€71.42
200mg x 90 piller€1.04€93.74
200mg x 120 piller€0.97€116.06
200mg x 180 piller€0.89€160.70
200mg x 270 piller€0.84€227.66
200mg x 360 piller€0.82€294.62

Modafinil 100 mg har det bästa priset. Du kan beställa en förpackning med 30 tabletter för minnet för bara 46 euro. När du trycker på bannern ska du vara överförd till hemsidan av ett pålitligt online-apotek där du kan köpa Modafinil billigt.

Hur fungerar Modafinil?

Den exakta verkningsmekanismen för Modafinil är fortfarande okänd. Över olika forskningsstudier som man har sett har att Modafinil effekter på ett stort antal signalsubstanser och deras transportörer, inklusive dopamin, Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Histamin, och Orexins. Modafinil hjälper till att höja hypotalamus histaminhalter. Histamine fungerar som en modulator av olika andra signalsubstanser i hjärnan och har en primär roll att främja vakenhet, inlärning och minne, ångest, Locomotion. Modafinil stimulerar alfa-1-adrenerga receptorer mer specifikt, vilka anses ha en viktig roll vid narkolepsi.

Vad är narkolepsi?

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Narkolepsi uppstår när ett litet område i hjärnan är skadat och har brist på signalsubstanser som reglerar sömn och vakenhet, men även kroppstonus (spänst i kroppen). Om du har narkolepsi är det vanligt med något eller några av följande symtom:

 • Trötthet på dagen
 • Onormalt sömnbehov – du kan inte hålla dig vaken under föreläsningar, vid prov, på bio, under bussresa och liknande. Du somnar snabbt
 • Anfall med kortvarig förlust av muskelkraft utlöst av känslomässiga faktorer som till exempel ilska eller glädje (kataplexi).

Totalt har cirka 4 200 personer narkolepsi i Sverige. Narkolepsi går inte att bota, men det finns läkemedel som höjer vakenheten och förbättrar nattsömnen. Modafinil är en kemisk förening med summaformeln C15H15NO2S. Ämnet är ett tämligen nytt narkotikaklassat läkemedel i Sverige för vakenhetsreglering. Du kan köp Modafinil receptfritt men missbruka inte det. Beställ inte mer av läkemedlet än du behöver vid köpet av Modafinil.

Dosering

Modafinil är ett läkemedel som befrämjar vakenhet. Det används medicinskt för att behandla tillstånd som resulterar i överdriven sömnighet samt när det gäller individer med oregelbundna sömnvanor. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten. Modafinil finns i två doseringar: 100 mg och 200 mg.

Vuxna:

Rekommenderad dos är 200 mg dagligen. Dosen kan tas en gång per dag (på morgonen) eller uppdelad på två doser (100 mg på morgonen och 100 mg mitt på dagen).

Äldre patienter (över 65 år):

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.

Barn yngre än 18 år ska inte ta detta läkemedel.

Om du någon gång köpt Modafinil i Sverige vet du säkert hur mycket det kostar. Nu har du en fantastisk möjlighet att köpa Modafinil på nätet och spara pengar. Lägg märke till att läkaren kan hjälpa nå ett bättre resultat.

Smarta droger i Sverige

”Smarta droger” existerar redan i dag – och det finns all anledning att tro att användningen kommer att öka. Preparat som inte används för att bota sjukdom eller ta bort särskilda symptom, utan för att förstärka särskilda kognitiva funktioner som uppmärksamhet och minne, kallas på engelska för ”cognitive enhancers”. På svenska blir det ungefär ”kognitionshöjare”.

Nootropics gör användaren mer allert och fokuserad. Modafinil är ett stimulerande som ger dig en känsla av att du kan erövra världen, eftersom det höjer humöret, ambitionen, och förtroende för de flesta människor. Denna nootropisk drog aktiverat normal sömn funktion hos personer plågas med olika sömnstörningar som rånade dem av sin energi, kapaciteter hindrade koncentrations, och omintetgjorts allmän vakenhet. En enda dos innehåller två hundra milligram modafinil håller energinivån för hälften av en tjugofyra timmar om dagen. Idag är det säkert att köpa Modafinil online i Sverige.

Tabletter för bättre koncentration

Tabletter för bättre koncentration

Hjärnan är den största samlingen av nerver i vår kropp. Har du dålig koncentration ibland eller sviker ditt minne dig? Telefonen plingar till, mejl trillar in – och vad är det egentligen som kollegerna pratar om? Distraktionerna på jobbet kan vara många och det är lätt att tappa fokus. Vi ägnar en oroväckande stor del av vår tid till nonsens vilket hämmar vår effektivitet och produktivitet. Detta gäller i synnerhet dem som försöker arbeta eller studera hemifrån. För att kunna koncentrera oss och minnas det vi behöver komma ihåg, krävs att kroppen och hjärnan får den näring och träning som behövs. 5 tips för bättre koncentration och fokus:

 • Fokusera på en sak i taget
 • Gör dig av med distraktioner
 • Ta korta pauser för att vila hjärnan
 • Få ordentligt med sömn
 • Ät choklad

Finns det piller som kan göra att vår hjärna presterar bättre och inlärning snabbas upp? Det finns centralstimulantia droger som hjälper till att främja minnet. Nootropics är ett samlingsnamn för substanser som kan öka vår inlärningsförmåga.

Modafinil för ADHD

Modafinil, som utvecklades i Frankrike redan på 1970-talet, har bara funnits på marknaden sedan slutet av 1990-talet. Modafinil (Provigil, Modiodal) har godkänts för behandling av narkolepsi, men har även prövats vid ADHD med positivt resultat. Du bör först vända sig till den etablerade metoden för behandling av ADHD med stimulantia, som tidigare släppts ut och och som anses ha fördelar jämfört med Modafinil. Som reservläkemedel skulle Modafinil kunna prövas, om nödvändigt. Modafinil hämmar bland annat återupptaget av noradrenalin i de sömngivande noradrenerga neuronen i VLPO och ökar även den glutamaterga transmissionen i hippocampus, vilket sammantaget ökar vakenhet och vigilans. Att köpa adhd medicin på nätet ifrån ett annat EU-land är fullt tillåtet.

Kontraindikationer

Ta inte Modafinil om:

 • om du är allergisk mot modafinil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
 • om du har oregelbundna hjärtslag
 • om du har okontrollerat, måttligt till mycket högt blodtryck (hypertoni).

Interaktioner

Modafinil är kontraindicerat med ett stort antal andra droger. Modafinil har setts ha negativa interaktioner med följande läkemedel:

hormonella/steroida preventivmedel, midazolam, triazolam, ciklosporin, diazepam, propranolol, fenytoin, klomipramin, omeprazol, warfarin, MAO-hämmare.

Det är viktigt att tala med din läkare för att avgöra alla interaktioner som Modafinil har med mediciner eller kosttillskott som du för närvarande tar.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta av dem är inte vara allvarliga och bör försvinna på egen hand. Olika vanliga och lätta biverkningar kan vara huvudvärk, illamående, nervositet, oro och yrsel. Om biverkningarna tenderar att kvarstår, eller förvärras, vänligen meddela din läkare så snart som möjligt.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om:

 • du plötsligt får svårt att andas eller har väsande andning eller ditt ansikte, mun eller hals börjar svullna
 • du får hudutslag eller klåda (speciellt om det påverkar hela kroppen). Svåra utslag kan orsaka blåsbildning eller flagnande hud, sår i munnen, ögon, näsa eller könsorgan. Du kan också ha en hög kroppstemperatur (feber) och onormala blodvärden
 • du känner någon förändring av din mentala hälsa och välmående.

Läkarna har varnat för att Modafinil kan orsaka problem vid långtidsanvändning. På kort sikt har drogen bieffekter som de flesta kan stå ut med eftersom de är acceptabla i jämförelse med prestationsökningen. Men det finns, som vanligt, inga långtidsstudier på hur en frisk hjärna kan förändras. Tänk på att konsultera din läkare eller apotekspersonal innan du startar med Modafinil.

Är det säkert att beställa Modafinil på nätet via Open-RX?

Beställer du Modafinil i Sverige hos open-rx.com, då kan du vara försäkrad om kvalitet. Modafinil är det mest använda medicin mot trötthet i världen. Vill du kunna påbörja din behandling snabbare än så kan det löna sig att beställa online. Allt du behöver göra för att beställa Modafinil online, är att klicka på “Beställ nu” här ovan och fylla i ett kortare formulär. Håll dig dock alltid till den rekommenderade doseringen och läs bipacksedeln bipacksedeln före användning.

Din förfrågan behandlas snabbt och effektivt. Samtliga läkemedel som vi erbjuder har testats i kliniska studier och godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket. Om du har några frågor kring konsultation, beställning eller leverans får du gärna höra av dig till oss.

Referens: www.netdoktorpro.se

5 Comments

 1. Sofia May 24, 2018
 2. Lennart May 25, 2018
 3. Sebastian June 19, 2018
 4. Wilgot July 18, 2018
 5. Martin August 16, 2018

Leave a Reply